"Celem jest uwolnienie osobistego potencjału, w celu osiągnięcia  

optymalnego poziomu wydajności. "

John Whitmore