top of page
Hipnoza

"Osoby hipnotyzowane nie są nieświadome, bez względu na znaczenie jakie damy temu słowu."

                                 

                                                            Milton Erickson

Seans odbywa się w pozycji stojącej lub siedzącej.

 

Pierwszym krokiem jest określenie ogólnego stanu samopoczucia, a kolejnym 

sprecyzowanie celu jaki chce być osiągnięty. 

Następnie, z życzliwością i  dostosowując się do indywidualnego funkcjonowania  każdej osoby działającej w swoim własnym kontekście, hipnopraktyk pomaga klientowi  w znalezieniu lepszego samopoczucia, 

wykorzystaniem jego osobistej  kreatywności. 

Każdy bowiem jest własnym, jedynym w swoim rodzaju narzędziem synchronizacji  

i ujednolicenia oddziaływań pomiędzy myślami, ciałem i emocjami.

 

Rozwiązanie znajdzie swoje źródło we własnym potencjale każdego, w oparciu o naturalny mechanizm mózgu,  który pozwala mu na adaptację w sytuacjach 

kompleksowych.

 

Metoda ta wymaga od prowadzącego seans całkowitej neutralności. 

Wyklucza więc jakąkolwiek sugestię rozwiązania, czy wpływ na rezultat.

Stanowi ona szansę dla klienta stania się aktywnym aktorem własnego życia, 

decydującym o transformacji przekonań ograniczających w przekonania 

pozytywne i pomocne, umacnianiu świadomości własnych zdolności i poczucia odpowiedzialności za swoje życie.

 

Ponowna ocena samopoczucia zamyka każdą sesję.

Hipnoza

Message réceptionné !

bottom of page